راههای ارتباطی برای سفارش طراحی سایت: تلگرام: 09380014092 واتساپ: 09380014092 اینستاگرام: jam.site

راز هارمونی رنگ‌ها

تصویر شاخص راز هارمونی رنگ ها

راز هارمونی رنگ‌ها

در این پست به بررسی روش‌های هارمونی رنگ‌ها خواهیم پرداخت. برای آغاز کار به یک چرخه رنگ نیاز داریم:
چرخه رنگ
1 - نخستیــــن و ســاده‌تریــــن روش بــــرای هــارمـونــی رنگ‌ها روش Monochromatic نام دارد. در این روش، درجه‌های مختلف از اشباع یک رنگ انتخاب می‌شوند:
Monochromatic
2 - روش دوم در هارمونی رنگ‌ها روش Analogous نام دارد. در این روش، رنگ‌های همجوار در چرخه رنگ انتخاب میشوند.
Analogous
3 - روش دوم در هارمونی رنگ‌ها روش Complementary نام دارد. در این روش، رنگ‌های متضاد (مکمل/ روبرو) در چرخه رنگ انتخاب میشوند.
Complementary
4 - روش دوم در هارمونی رنگ‌ها روش Triadic نام دارد. در این روش، یک مثلث فرضی در چرخه رنگ ترسیم میشود که همه اضلاع آن مساوی هستند و رنگ هر یک از گوشه های مثلث انتخاب میشود.
Triadic
این 4 روش، روش‌های اصلی هارمونی رنگ‌ها هستند. روش‌های دیگری نیز برای هارمونی رنگ‌ها وجود دارد که در آینده درباره آنها سخن خواهیم گفت.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.